Start

FOI får Regeringsuppdrag om våldsbejakande extremistisk propaganda

2016-06-07

Regeringen gav den 2 juni i uppdrag till FOI att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda.

FOI har fått i uppdrag att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen ska omfatta de våldsbejakande extremistiska miljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar.

 

Läs mer om uppdraget här