Ett instrument som mäter radioaktivitet på marken och ett så kallat gasspett som samlar gas. Till vänster i bild skymtar en konstinstallation gjord av Peter Johansson. Foto: Mattias Aldener/FOI.

Tester för bättre bevisning mot kärnvapentester

2017-10-25

Underjordiska nukleära explosioner ger upphov till radioaktiva gaser som xenon och argon. FOI utvecklar nu sitt kunnande om naturlig bakgrundsstrålning för att skapa ännu säkrare bevisning mot kärnvapenprov.

När en kärnvapenladdning sprängs under jord frigörs bland annat ädelgaser som xenon och argon. Eftersom det är ädelgaser reagerar de inte när de transporteras upp genom jorden, så en förhöjd halt av dessa gaser är ett säkert tecken på en nukleär explosion. Men eftersom dessa ämnen finns naturligt i marken, kan en anklagad nation hävda att det rör sig om naturlig bakgrundsstrålning.

 

För att förbättra bevisläget har FOI genomfört ett antal luftprover runt Kvarntorpshögen i Närke, ett område med hög halt av uran i marken, och därmed naturligt höga halter av xenon– dock ofarligt för människor bör påpekas.

 

– Vi vill lära oss mer om bakgrundsstrålning, för att säkrare kunna avgöra om en uppmätt strålningsnivå kan komma från en naturlig källa. Den höjda kunskapen ger oss ett bättre bevisläge, där vi med ännu större säkerhet kan säga att ett utsläpp är för stort för att vara naturligt, säger Mattias Aldener, förste forskare på enheten för kärnvapenfrågor.

 

Provtagning gjordes med enkla medel. Forskarna satte ett spett i marken, och den luft som flödade upp ur hålet blev insamlad. Luftproverna blev sedan analyserade vid FOI:s laboratorier och hos forskningspartners i Schweiz och USA.

 

Med färdiga provresultat har FOI inte bara lärt sig mer om naturlig bakgrundsstrålning utan också utvecklat provtagningsmetodiken. Det är viktiga kunskaper för FOI att ta med in i arbetet inom CTBTO, den organisation som ska övervaka att det globala provstoppsavtalet efterlevs.

 

Tredje generationen levererad i år

I början av året presenterade dessutom FOI den tredje generationen av SAUNA-systemet för CTBTO, ett system som genom xenon-detektion kan avslöja underjordiska kärnvapenprov med hög precision. I dag finns 25 mätstationer med SAUNA-systemet utplacerade runt jorden – men det finns också ett antal portabla anläggningar av den typ som 2006 avslöjade Nordkoreas första provsprängning.

 

Fakta CTBTO

CTBTO, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, bildades 1997 med säte i Wien. Organisationen ska övervaka att det internationella provstoppsavtalet följs. CTBTO har drygt 200 mätstationer över hela världen som arbetar med olika tekniker – seismologiska, hydroakustiska, infraljud och luftprover – för att avslöja kärnvapenprover. FOI deltar med mätningar av xenon, en gas som frigörs i stora mängder vid en kärnexplosion.

Johan Kastlander, förste forskare på enheten för kärnvapenfrågor, tar ett jordprov. Foto: Mattias Aldener/FOI.