Start

Illustration från SKL.

Utbrett hat mot lokala politiker

2018-05-22

Var femte kommentar om lokala förtroendevalda innehöll hat, hot och kränkningar. Det är ett av resultaten i FOI:s studie om hur kommunstyrelseordföranden omnämns i digitala miljöer.

FOI har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), analyserat hur hat och hot mot sex kommunstyrelseordföranden har sett ut i några olika svenska digitala miljöer i form av diskussionsforum och alternativa medier med tillhörande kommentarsfält.

 

Personangrepp och hat vanligast

I rapporten konstateras att var femte kommentar var av kränkande slag under den innevarande mandatperioden. De kränkande kommenterarna består av direkta personangrepp och handlar sällan om den politiska sakfrågan. Hat förekommer betydligt oftare än direkta hot.

 

Kvinnor är mer utsatta än män

De kvinnliga kommunpolitikerna i studien har utsätts för fler kränkande och mer elaka kommentarer än de manliga kommunpolitikerna. Det är dessutom enbart kvinnorna som har utsatts för kommentarer som anspelar på sexualitet.

 

Hatstormar kan starta med en enstaka artikel

Fenomenet är framför allt tydligt i de alternativa medierna, där en redaktionell artikel som länkar till en artikel i en lokaltidning kan få en stor mängd kommentarer och delningar.

 

Om data i studien

Den analyserade textmängden består av cirka 41 000 artiklar samt 4,8 miljoner kommentarer och inlägg i de digitala miljöerna Avpixlat, Samhällsnytt, Nordfront, Fria Tider, Motgift, Nordisk Ungdom, Nyheter Idag och Flashback. Miljöerna har valts utifrån att de skiljer sig från traditionella medier och forum i frispråkighet. Merparten har även mer eller mindre omodererade kommentarsfält, vilket innebär att kommentatorerna själva är juridiskt ansvariga för innehållet i kommentarerna.

 

Data är insamlad från 2014 till 2017 för att motsvara en mandatperiod. Data som laddats ner lagras i en kodad form. Ingen information om individuella användare eller deras användarnamn lagras eller går att återskapa.