Telekonflikt

Det gröna området markerar var en vanlig dator kan placeras för att inte riskera att störa radiomottagaren som står mellan containern och det ljusgråa huset. Om däremot datorn står på det röda området finns risken att radiokommunikationen störs allvarligt. Detta kan leda till kommunikationsavbrott.

FOI utvecklar metoder för att förebygga telekonflikter ute i fält

2018-09-05

När en bataljon drar ut i fält är det mycket utrustning som ska med. Dock kan teknik som datorer och lampor störa radiokommunikationen, vilket i förlängningen riskerar att påverka de militära bandens förmåga. På uppdrag av Försvarets materielverk, FMV, utvecklar FOI metoder för att förebygga den här typen av problem.

På FOI pågår forskning inom telekonflikter, det vill säga de problem som uppstår när mottagningen hos ett kommunikationssystem påverkas negativt av elektromagnetiska störningar. Exempel på typiska störningskällor är sådana vanliga saker som datorer, mikrovågsugnar och lågenergilampor av LED-typ, men även laddningsutrustning och motorer till vindrutetorkare.

 

Att åtgärda problemen i ett sent skede kostar pengar och därför behövs forskning för att öka kunskapen kring telekonflikter inom både Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMV. Sedan början av 2000-talet har FOI utvecklat verktyget GENESIS, som bland annat används i utbildningssyfte för att visa vad som händer om till exempel civila datorer finns i närheten av en radiomottagare.

 

– Det är väldigt lätt att få med sig olika störningskällor ut i fält som kortar räckvidden, orsakar avbrott i radiokommunikationen eller gör så att anrop blir missade. Med datorer i närheten kan räckvidden minska med 60 procent, berättar Kia Wiklundh, laborator på FOI:s avdelning för ledningssystem.

 

Med hjälp av GENESIS går det bland annat att bedöma effekten av både störningskällors placering och åtgärder som sätts in för att minska risken för telekonflikter.

 

Ny metod från FOI hittar den värsta störningskällan

Utöver GENESIS har FOI också tagit fram en ny metod, ICF Total, som kan identifiera den värsta störningskällan.

 

– Vanligtvis mäter man upp medeleffekten av en störning men det är också viktigt att veta hur impulsaktig störningssignalen är. ICF Total kan användas för att snabbt på plats kunna avgöra vilken störningskälla som är mest skadlig för kommunikationssystemet och behöver plockas undan, säger Kia Wiklundh.

 

För att förebygga telekonflikter arbetar FOI även med ett portabelt mätsystem som kan varna för störsändare på samma frekvensband som GPS-sändare använder sig av. Enligt Kia Wiklundh är störsändare vanligt hos yrkesförare och hantverkare.

 

– De vill inte att deras arbetsgivare alltid ska kunna se vart de har kört, så därför använder de störsändare. Med det portabla mätsystemet går det att logga de incidenter som förekommer, både deras tidpunkter och effektnivåer. Systemet kan också relativt enkelt justeras för att mäta störningar från de frekvensband som FM använder, avslutar hon.