Om strålningsskedet och luftstötvågens uppkomst i en kärnladdningsexplosion

Författare:

  • Gustafsson H

Publiceringsdatum: 1971-01-01

Rapportnummer: FOA C 4466-23

Skriven på: 99