Ett första steg mot informations- och cybersäkerhetsrelaterade analyser i nationell risk- och förmågebedömning

Författare:

  • Ester Veibäck
  • Fredrik Malmberg Andersson
  • Lars Westerdahl

Publiceringsdatum: 2014-06-24

Rapportnummer: FOI MEMO 4936

Sidor: 27

Skriven på: Svenska