Internet of Things - en IT-säkerhetsmässig mardröm

Författare:

  • Daniel Eidenskog
  • Farzad Kamrani

Publiceringsdatum: 2017-11-07

Rapportnummer: FOI MEMO 6172

Sidor: 4

Skriven på: Svenska