Livsmedelsförsörjning efter radioaktivt nedfall - Fem limpor och en hel befolkning

Författare:

  • Niklas Brännström
  • Torbjörn Nylén
  • Henrik Ramebäck

Publiceringsdatum: 2017-11-07

Rapportnummer: FOI MEMO 6177

Sidor: 4

Skriven på: Svenska