Frankrikes säkerhetspolitik och militära förmåga

Författare:

  • Anna Sundberg

Publiceringsdatum: 2018-12-14

Rapportnummer: FOI MEMO 6605

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Frankrike fortsätter att se sig som en europeisk militär stormakt med global räckvidd. Franska företrädare framhåller gärna att Frankrike efter Storbritanniens EU-utträde kommer att vara unionens enda kärnvapenmakt och därtill den enda i EU med en permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Landet har militär närvaro runt om i världen, både genom permanenta baseringar och olika insatser i främst Afrika och Mellanöstern. Landet har emellertid sitt fokus riktat åt ett annat håll och mot andra säkerhetspolitiska utmaningar än de som är aktuella i Sveriges närområde. Denna studie analyserar fransk säkerhets- och försvarspolitik efter maktskiftet i maj 2017.