Rymdbaserat internet - en revolution för kommunikationsbranschen?

Författare:

  • Kristofer Nevall
  • Daniel Faria

Publiceringsdatum: 2016-04-26

Rapportnummer: FOI Memo 5685

Sidor: 4

Skriven på: Svenska