SWEDEMO simulering av RPAS Detect & Avoid i integrerad luftrumsmiljö

Författare:

  • Rogier Woltjer
  • Tomas Mårtensson

Publiceringsdatum: 2019-05-03

Rapportnummer: FOI Memo 6707

Sidor: 3

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Flygsystem- och rymdfrågor