Totalförsvar, informationsdelning och nya gränsytor

Författare:

  • Ann Ödlund och Matilda Olsson

Publiceringsdatum: 2019-08-21

Rapportnummer: FOI Memo 6742

Sidor: 4

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt