The implications of a US withdrawal from Afghanistan - Four scenarios

Författare:

  • Isabel Green Jonegård

Publiceringsdatum: 2019-06-26

Rapportnummer: FOI Memo 6771

Sidor: 4

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik