Cyber defence – skill needs practice

Författare:

  • Tommy Gustafsson
  • David Lindahl

Publiceringsdatum: 2019-11-11

Rapportnummer: FOI Memo 6867

Sidor: 4

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Informationssäkerhet