Omvärldsanalys inom AI för spaningssensorer

Författare:

  • Fredrik Näsström
  • Fredrik Bissmarck
  • Jörgen Karlholm
  • Viktor Deleskog
  • Jonas Nordlöf
  • Jonas Nygårds

Publiceringsdatum: 2020-02-19

Rapportnummer: FOI Memo 6920

Sidor: 11

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Sensorer och signaturanpassning