Långsiktiga trender i Frankrikes utveckling

Författare:

  • Carina Gunnarson

Publiceringsdatum: 2019-12-20

Rapportnummer: FOI Memo 6979

Sidor: 11

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik