Iran och USA på kollisionskurs - Anförande vid Folk och Försvars rikskonferens 2020

Författare:

  • Erika Holmquist

Publiceringsdatum: 2020-04-07

Rapportnummer: FOI Memo 7058

Sidor: 2

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik