Det digitala hatets karaktär. En studie av hat mot kvinnor och män i utsatta yrkesgrupper

Författare:

  • Johan Fernquist
  • Lisa Kaati
  • Katie Asplund Cohen
  • Hannah Pollack Sarnecki
  • Björn Pelzer
  • Nazar Akrami
  • Stina Lindberg

Publiceringsdatum: 2020-12-16

Rapportnummer: FOI Memo 7429

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Ledningsteknologi