China’s Evolving Security Alignment with Russia – Content, Motivations and Future Prospects

Författare:

  • Christopher Weidacher Hsiung

Publiceringsdatum: 2021-05-19

Rapportnummer: FOI Memo 7540

Sidor: 6

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik