Rysk gas till vilket pris? Tyskland och Nord Stream 2

Författare:

  • Alina Engström
  • Petra Emerson

Publiceringsdatum: 2022-01-27

Rapportnummer: FOI Memo 7798

Sidor: 2

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik