Rysslands inte så suveräna internet och kriget i Ukraina

Författare:

  • Carolina Vendil Pallin

Publiceringsdatum: 2022-09-12

Rapportnummer: FOI Memo 7925

Sidor: 5

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar
  • Säkerhetspolitik