Några observationer från kriget i Ukraina av relevans för svenskt försvar

Författare:

  • Robert Dalsjö

Publiceringsdatum: 2022-11-16

Rapportnummer: FOI Memo 7970

Sidor: 13

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt