Russia's growing influence in Mali - Is Burkina Faso next?

Författare:

  • Carl Michael Gräns

Publiceringsdatum: 2023-01-27

Rapportnummer: FOI Memo 8087

Sidor: 12

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik