Civilt försvar: Vad och varför

Författare:

  • Jenny Ingemarsdotter

Publiceringsdatum: 2023-02-14

Rapportnummer: FOI Memo 8105

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar