Managing Security in the Red Sea and Gulf of Aden - The Red Sea Council and the Prospect of Multilateralism

Författare:

  • Elin Hellquist
  • Samuel Neuman Bergenwall

Publiceringsdatum: 2023-02-14

Rapportnummer: FOI Memo 8112

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik