Klimatförändringar och svensk säkerhet

Författare:

  • Henrik Persson

Publiceringsdatum: 2023-06-22

Rapportnummer: FOI Memo 8189

Sidor: 10

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Operationsanalys och strategisk planering
  • Säkerhetspolitik