Gazakriget - Regionala reaktioner

Författare:

  • Aron Lund
  • Erika Holmquist
  • Marianna Serveta
  • Samuel Neuman Bergenwall
  • Aras Lindh

Publiceringsdatum: 2023-10-11

Rapportnummer: FOI Memo 8243

Sidor: 10

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik