Proliferation of Iranian missile technology in the Middle East

Författare:

  • Erika Holmquist
  • Aron Lund
  • Samuel Neuman Bergenwall

Publiceringsdatum: 2023-11-23

Rapportnummer: FOI Memo 8289

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Vapen, skydd och säkerhet