Prospects for EU-Ghana defence partnership: Local agency and views on security cooperation

Författare:

  • Olivier Milland

Publiceringsdatum: 2024-02-09

Rapportnummer: FOI Memo 8445

Sidor: 11

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik