Natos betydelse för Försvarsmaktens internationella engagemang - ett nordiskt perspektiv

Författare:

  • Linda Jarl
  • Anna Lövström Svedin
  • Jan Frelin

Publiceringsdatum: 2024-03-06

Rapportnummer: FOI Memo 8458

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik