Delprojekt informationssystem inom huvudprojekt UBÅTSSKYDD - slutrapport

Författare:

 • Bergsten Ulla
 • Fransson Jörgen
 • Hedin Carl-Eric
 • Lindgren Tomas
 • Marmolin Hans
 • Schubert Johan
 • Stjernberg Magnus
 • Svensson Per
 • Toller Eva
 • Wellving Anders
 • Orhaug Torleiv

Publiceringsdatum: 1990-08-03

Rapportnummer: FOA A 20046-8.1,2.7

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ubåtsjakt
 • ledningssystem
 • beslutstödssystem
 • evidenskalkyl
 • AI
 • decision support systems
 • evidential reasoning
 • C3I
 • UBS

Sammanfattning

Inom ramen för Försvarets Forskningsanstalts treåriga huvudprojekt UBÅTSSKYDD har delprojekt INFORMATIONSSYSTEM utvecklat metoder till ett beslutstödssystem för hantering och analys av underrättelser om främmande undervattensverksamhet.