Dataanalys och datafusion för underrättelsebearbetning och beslutsstöd. Forskningsplan 1993-2000

Författare:

  • Svensson Per
  • Schubert Johan

Publiceringsdatum: 1993-08-05

Rapportnummer: FOA A 20054-2.7

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • dataanalys
  • datafusion
  • underrättelseanalys
  • beslutsstöd
  • spatiell analys
  • Dempster-Shaferteori
  • evidensteori
  • forskningsplan

Sammanfattning

Denna rapport är en forskningsplan 1993-2000 för en forskningsgrupp verksam inom området underrättelseanalys och beslutsstöd. Gruppensforskning rör utveckling av metodik för dataanalys, särskilt spatiell analys, och datafusion, bl.a. med hjälp av Dempster-Shafers evidensteori, för tillämpningar inom dessa områden. Gruppen har också varit verksam inom området avancerad grafisk interaktion. Rapporten vänder sig i första hand till forskare och tekniker med intresse för dataanalys och datafusion. Vi avser att återkomma med en rapport som beskriver projektförslag ur tillämpningsperspektiv.