User's guide to GRODA. A graphic utility for CANTOR

Författare:

 • Rozen Ulf
 • Neider Göran
 • Nilsson Marjorie
 • Righard Bengt
 • Svensson Per
 • Stjernberg Magnus

Publiceringsdatum: 1989-11-24

Rapportnummer: FOA C 20767-2.7

Sidor: 71

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Groda
 • Cantor
 • Grafisk programvara
 • Presentationsprogramvara
 • Databassystem för vetenskap och statistik

Sammanfattning

Detta är en användarhandledning för Groda, som är en grafisk utmatningsfacilitet till Cantor. Cantor är ett relationsdatabassystem, utvecklat på FOA. Groda har flera metoder för grafisk presentation, med bl a kurvritning, histogram och kartor. En mängd attribut är tillgängliga: linjestilar, färger, markörer etc. Två editorer(plottning,omgivning) förser användaren med ett flexibelt verktyg till att arbeta ut ett bra urval till en parameterbeskrivning. Denna kan lagras i systemets databas och redigeras senare. Groda kan lätt porteras till andra system, då det är skrivet i Pascal och använder en mycket enkel basgrafikmodul(Elfin). Groda-versioner finns f n för datorer av typ Apollo och VAX.