User's guide to Cantor, a data analysis system based on the relational data model. Version 1.2

Författare:

  • Svensson Per
  • Neider Göran

Publiceringsdatum: 1991-07-09

Rapportnummer: FOA C 20842-2.7

Sidor: 119

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • relationsdatabas
  • dataanalys
  • Cantor
  • frågespråk SAL
  • relational database
  • scientific and statistical database management
  • data analysis
  • query language SAL

Sammanfattning

Rapporten utgör användarhandledning för det av FOA utvecklade dataanalyssystemet Cantor. I den nya versionen 1.2 har ett stort antal nya funktioner lagts till.