Simulating the smoke filling in a two-compartment structure

Författare:

  • Hägglund Bengt
  • Jöred Karsten

Publiceringsdatum: 1992-02-06

Rapportnummer: FOA C 20849-2.4

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Room fire
  • mathematical models
  • smoke movement

Sammanfattning

Ett beräkningsprogram för beskrivning av rökspridning i en tvårumskonfiguration presenteras. Modellen förutsätter två gasskikt i vardera rummet: ett varmt övre skikt och ett kallt undre skikt. För ett givet förbränningsförlopp av branden beräknar programmet rökgasskiktens höjd över golvnivå och deras temperatur. Såväl termisk ventilation som mekanisk ventilation kan simuleras med modellen.