A blurred focal elements generalization of Dempster's rule

Författare:

  • Schubert Johan

Publiceringsdatum: 1993-09-15

Rapportnummer: FOA C 20938-2.7

Sidor: 12

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • massfunktion
  • trovärdighetsfunktioner
  • Dempster-Shaferteori
  • evidenskalkyl
  • generalisering

Sammanfattning

När utsagor är dåligt specificerade är det osäkert om två utsagor från olika evidenser står i logisk konflikt, dvs. det är osäkert om snittet mellan deras motsvarande fokalelement är tomt. För att skilja mellan normala fokalelement och dess dåligt representerade fokalelement kommer vi att kalla de senare för otydliga fokalelement. För att skingra tvetydigheten kommer denna osäkerhet att modelleras genom att skapa en ytterligare evidens emot den samtidiga tron på att båda utsagorna samt att behandla de båda ursprungliga evidenserna som om de inte stod i konflikt. I denna rapport presenterar vi en generalisering av Dempsters regel för evidenser med otydliga fokalelement baserat på denna metodik.