Konvertering av laserradardata till digital terräng utan skog. Metoder och användarhandledningar

Författare:

 • Hörling Pontus
 • Lantz Fredrik
 • Neider Göran

Publiceringsdatum: 2000-02-15

Rapportnummer: FOA-R--99-01380-408--SE, December 1999.

Sidor: 89

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • laserradar
 • ladar
 • digital terräng
 • terrängdatabas
 • skog
 • datareduktion
 • laser-radar
 • digital terrain model
 • database
 • forest
 • data reduction
 • 72
 • 77
 • E7001

Sammanfattning

Denna rapport beskriver metoder och verktyg för att hantera data som insamlats med en helikopterburen laserradar för att skapa en högupplöst terrängbeskrivning. Viktiga delproblem är att separera data om skog ur den digitala beskrivningen, navigera i alla data, samt att analysera och visualisera resultatet. Rapporten beskriver konverteringen från laserradardata fram till reguljära rutnät för olika höjdskikt, vilket ger underlag till anpassningar av data för olika ändamål. Erfarenheter med mätdata från Valla-området i Linköping 1998 exemplifierar beskrivningen av verktygens användning.