Trender och utmaningar i genomförandet av regionala insatser i Afrika

Författare:

  • Gabriella Ingerstad
  • Cecilia Hull Wiklund

Publiceringsdatum: 2015-03-11

Rapportnummer: FOI MEMO 5254

Sidor: 2

Skriven på: Svenska