Botar och det svenska valet. Automatiserade konton, deras budskap och omfattning

Författare:

  • Johan Fernquist
  • Lisa Kaati
  • Nazar Akrami
  • Katie Asplund Cohen
  • Ralph Schroeder

Publiceringsdatum: 2018-08-28

Rapportnummer: FOI MEMO 6458

Sidor: 14

Skriven på: Svenska