Botar och det svenska valet. Automatiserade konton, deras budskap och omfattning.

Författare: Johan Fernquist, Lisa Kaati, Nazar Akrami, Katie Asplund Cohen, Ralph Schroeder
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2018
Publiceringsdatum: 2018-08-28
Rapportnummer: FOI MEMO 6458
Nyckelord:
Keywords:
Sammanfattning:
Abstract: