Turkey’s tightrope act: Staying in Nato while warming towards Russia

Författare:

  • Bitte Hammargren

Publiceringsdatum: 2019-02-19

Rapportnummer: FOI MEMO 6676

Sidor: 4

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Säkerhetspolitik