Svenska Försvarssatsningar under åren 1947-2009 - en sammanställning av uppgifter i Statistisk Årsbok, ESV:s rapporter och Försvarsdepartementets budgetar

Författare:

  • Bengt Göran Bergstrand

Publiceringsdatum: 2007-06-14

Rapportnummer: FOI Memo 2067

Sidor: 55

Skriven på: Svenska