FN:s styrkegenereringsprocess: Analys och rekommendationer för svenskt deltagande i FN:s fredsfrämjande insatser

Författare:

  • Claes Nilsson
  • Cecilia Hull Wiklund

Publiceringsdatum: 2014-05-12

Rapportnummer: FOI MEMO 4930

Sidor: 11

Skriven på: Svenska