Svaveldimma över Sverige från vulkanutbrott på Island – en analys inom Nationell risk- och förmågebedömning

Författare:

  • Ester Veibäck
  • Karin Mossberg Sonnek
  • Tomas Mårtensson

Publiceringsdatum: 2014-11-18

Rapportnummer: FOI MEMO 5087

Sidor: 36

Skriven på: Svenska