Inslag i modern krigföring – konsekvenser för civilt försvar

Författare:

  • Fredrik Lindgren

Publiceringsdatum: 2014-10-16

Rapportnummer: FOI MEMO 5090

Sidor: 17

Skriven på: Svenska