Informations- och cybersäkerhet i nationell risk- och förmågebedömning – diskussion och presentation av en tankemodell

Författare:

  • Ester Veibäck
  • Fredrik Malmberg Andersson
  • Erik Granath

Publiceringsdatum: 2014-11-17

Rapportnummer: FOI MEMO 5100

Sidor: 20

Skriven på: Svenska