Krigsorganisering och resursförstärkning i det civila försvaret

Författare:

  • Ann Ödlund
  • Fredrik Lindgren

Publiceringsdatum: 2014-12-16

Rapportnummer: FOI MEMO 5202

Sidor: 48

Skriven på: Svenska