Obama i New Delhi – ett nytt kapitel i den indo-amerikanska relationen

Författare:

  • Samuel Neuman Bergenwall

Publiceringsdatum: 2015-02-11

Rapportnummer: FOI MEMO 5264

Sidor: 4

Skriven på: Svenska