Russia's Strategic Mobility and its Military Deployment in Syria

Författare:

  • Roger McDermott

Publiceringsdatum: 2015-11-13

Rapportnummer: FOI MEMO 5453

Sidor: 2

Skriven på: Engelska