Försvarsförmågan och försvarsanslaget - en avvägning mellan behov och pengar

Författare:

  • Peter Nordlund
  • Mikael Wiklund

Publiceringsdatum: 2017-11-07

Rapportnummer: FOI MEMO 6166

Sidor: 4

Skriven på: Svenska