Behovet av en svensk försvars- och säkerhetsstrategi för rymden

Författare:

  • Sandra Lindström
  • John Rydqvist

Publiceringsdatum: 2017-11-07

Rapportnummer: FOI MEMO 6176

Sidor: 4

Skriven på: Svenska